B2.1 Accesul interzis

Indicatorul interzice accesul tuturor vehiculelor care îl întâlnesc (inclusiv biciclete, vehicule cu tracțiune animală sau cele trase sau împinse cu mâna).
În general, indicatorul se regăsește amplasat pe drumurile cu sens unic, pe sensul pe care nu este permisă circulația.

Acest indicator poate fi însoțit de un panou adițional care să precizeze categoriile de autovehicule care au voie să intre pe sectorul de drum respectiv, cele cărora nu li se adresează semnificația indicatorului prezentat.

B2.2 Circulație interzisă în ambele sensuri

Indicatorul se regăsește amplasat pe drumurile pe care este interzisă circulația vehiculelor în ambele sensuri (drum închis circulației publice), precum: parcări, zone rezidențiale sau de interes special etc.

Se poate permite accesul riveranilor (persoane care locuiesc în zonă), sau poate fi însoțit de un panou adițional care să precizeze categoriile de autovehicule exceptate.

B2.3 Accesul interzis autovehiculelor, cu excepția motocicletelor fără ataș

Indicatorul interzice accesul autoturismelor, autocamioanelor, autobuzelor, tractoarelor, motociclete cu ataș etc., permițând trecerea motocicletelor fără ataș, mopedelor, bicicletelor, vehiculelor cu tracțiune animală, vehiculelor trase sau împinse cu mâna.

B2.4 Accesul interzis motocicletelor

Indicatorul se regăsește amplasat la intrarea pe drumul public unde accesul motocicletelor, cu sau fără ataș, este interzis.

B2.5 Accesul interzis bicicletelor

Indicatorul se regăsește amplasat la intrarea pe drumul public unde accesul bicicletelor este interzis.

B2.6 Accesul interzis mopedelor 

Indicatorul se regăsește amplasat la intrarea pe drumul public unde accesul mopedelor este interzis.

B2.7 Accesul interzis vehiculelor destinate transportului de mărfuri

Indicatorul se regăsește amplasat la intrarea pe drumul public unde accesul vehiculelor destinate transportului de mărfuri este interzis.

Acest indicator poate fi însoțit de un panou adițional pe care este înscrisă masa maximă autorizată. Vehiculele destinate transportului de mărfuri care nu depășesc această masă, au voie să circule pe sectorul de drum respectiv.

B2.8 Accesul interzis autovehiculelor cu remorcă, cu excepția celor cu semiremorcă sau cu remorcă cu o osie

Indicatorul se regăsește amplasat la intrarea pe drumul public pe care accesul autovehiculelor cu remorcă este interzis. Excepție fac cele cu semiremorcă sau cu remorcă prevăzută cu o singură osie.

B2.9 Accesul interzis autobuzelor

Indicatorul se regăsește amplasat la intrarea pe drumul public unde este interzis accesul autobuzelor.

B2.10 Accesul interzis pietonilor

Indicatorul interzice accesul pietonilor pe tronsonul de drum la capătul căruia este amplasat.

Restricția indicatorului acționează numai pe sensul pe care este amplasat, pentru a  se interzice accesul pietonilor pe ambele sensuri, se vor regăsi amplasate indicatoare pe ambele sensuri de mers.

B2.11 Accesul interzis vehiculelor cu tracțiune animală

Indicatorul se întâlnește amplasat la intrarea pe drumul public unde este interzis accesul vehiculelor cu tracțiune animală.

B2.12 Accesul interzis vehiculelor împinse sau trase cu mâna

Indicatorul se întâlnește amplasat la intrarea pe drumul public pe care accesul vehiculelor trase sau împinse cu mâna este interzis.

B2.13 Accesul interzis tractoarelor și mașinilor autopropulsate pentru lucrări

Indicatorul se întâlnește amplasat la intrarea pe drumul public pe care accesul tractoarelor, mașinilor agricole și mașinilor autopropulsate pentru lucrări este interzis.

B2.14 Accesul interzis autovehiculelor

Indicatorul se întâlnește amplasat la intrarea pe drumul public pe care accesul vehiculelor cu motor este interzis.

B2.15 Accesul interzis autovehiculelor și vehiculelor cu tracțiune animală

Indicatorul se întâlnește amplasat la intrarea pe drumul public pe care accesul vehiculelor cu motor și a vehiculelor cu tracțiune animală este interzis.
Este permis accesul bicicletelor și a vehiculelor trase sau împinse cu mâna.

B2.16 Accesul interzis vehiculelor cu lățime mai mare de … m

Indicatorul se întâlnește amplasat pe sectoarele de drum cu lățime redusă, precum și în intersecții care preced aceste sectoare de drum.

În cel de-al doilea caz, indicatorul este însoțit de un panou adițional pe care este precizată distanța până la locul periculos.
Lățimea înscrisă pe indicator este cu 0,8 m mai mică decât lățimea liberă de trecere asigurată pe sectorul de drum respectiv.

B2.17 Accesul interzis vehiculelor cu înălțimea mai mare de … m

Indicatorul se întâlnește amplasat pe sectoare de drum cu înălțime mai mică de 5,10 m (capete de poduri, pasaje etc.) precum și în intersecții care îl preced.

În cel de-al doilea caz, indicatorul este însoțit de un panou adițional pe care este precizată distanța până la locul periculos.

Înălțimea înscrisă pe indicator este cu 0,5 m mai mică decât înălțimea de liberă trecere asigurată pe sectorul de drum respectiv.

B2.18 Accesul interzis vehiculelor cu masa mai mare de … t

Indicatorul se întâlnește amplasat pe sectoare de drum pe care este interzis accesul vehiculelor cu o masă mai mare decât cea inscripționată pe panou.

În cazul prezentat, indicator interzice trecerea vehiculelor cu masă mai mare de 7 tone.

B2.19 Accesul interzis vehiculelor cu masa mai mare de … t pe osia simplă

Indicatorul se întâlnește amplasat pe sectoare de drum pe care este interzis accesul vehiculelor cu o masă, pe osia simplă,  mai mare decât cea inscripționată pe panou.

B2.20 Accesul interzis vehiculelor cu masa pe osia dublă mai mare de … t 

Indicatorul se întâlnește amplasat pe sectoare de drum pe care este interzis accesul vehiculelor cu o masă, pe osia dublă,  mai mare decât cea inscripționată pe panou.

În acest caz, este interzis accesul vehiculelor cu o masă mai mare de 6,5 tone pe osia dublă

B2.21 Accesul interzis vehiculelor cu masa pe osia triplă mai mare de … t 

Indicatorul se întâlnește amplasat pe sectoare de drum pe care este interzis accesul vehiculelor cu o masă, pe osia triplă,  mai mare decât cea inscripționată.

În acest caz, este interzis accesul vehiculelor cu o masă mai mare de 22 tone pe osia triplă.

B2.22 Accesul interzis autovehiculelor sau ansamblurilor de vehicule cu lungimea mai mare de … m

Indicatorul se întâlnește amplasat pe sectoare de drum pe care este interzis accesul autovehiculelor sau ansamblurilor de vehicule, cu o lungime mai mare decât cea inscripționată pe panou.

În cazul de față, este interzisă circulația pe sectorul de drum a autovehiculelor sau ansamblurilor de vehicule  care depășesc o lungime de 10 metrii.

B2.23 Interzis autovehiculelor de a circula fără a menține între ele un interval de cel puțin … m

Indicatorul se instalează pe sectorul de drum unde trebuie păstrată o distanță minimă între autovehicule.
Poate fi însoțit de un panou adițional care să precizeze lungimea sectorului de drum pe care se impune restricția.

În lipsa unui panou adițional, restricția indicatorului este valabilă până în prima intersecție.

Indicatoare de Prioritate
Indicatoare de interzicere sau restrictie – partea II