B2.24 Interzis a vira la stânga

Indicatorul se regăsește instalat înaintea intersecției în care se interzice virajul la stânga, deoarece pe sectorul de drum respectiv circulația se desfășoară într-un singur sens sau executarea acestui viraj poate pune în pericol ceilalți participanți la trafic.

În zona de acțiune a indicatorului este interzisă și manevra de întoarcere, această zonă va lua sfârșit după prima intersecție.

B2.25 Interzis a vira la dreapta

Indicatorul se regăsește instalat înaintea intersecției în care se interzice virajul la dreapta, deoarece pe sectorul de drum respectiv circulația se desfășoară într-un singur sens sau executarea acestui viraj poate pune în pericol ceilalți participanți la trafic.

Zona de acțiune a indicatorului va lua sfârșit după prima intersecție.

B2.26 Întoarcerea interzisă

Indicatorul interzice manevra de întoarcere în zona de acțiune,  datorită periculozității efectuării acestei manevre.

Totodată, conform Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002 art. 128, lit. a, prin acest indicator se interzice și manevra de mers înapoi.

B2.27 Depășirea autovehiculelor, cu excepția motocicletelor fără ataș, interzisă

Indicatorul se regăsește amplasat în zone în care, depășirea autovehiculelor, cu excepția motocicletelor fără ataș, este interzisă.

Conducătorul auto care întâlnește acest indicator are voie să depășească, cu excepția motocicletelor fără ataș, vehiculele simple precum: biciclete, vehicule cu tracțiune animală, vehicule trase sau împinse cu mâna.

Restricția impusă prin acest indicator se termină în unul dintre cazurile următoare:

  • la întâlnirea indicatorului “Sfârșitul interzicerii de a depăși”;
  • la întâlnirea indicatorului “Sfârșitul tuturor restricțiilor”, dacă pe sectorul de drum respectiv, a mai fost impusă vreo restricție;
  • în prima intersecție de pe sensul de mers.

În zona de acțiune a acestui indicator este interzisă și manevra de oprire, ceea ce duce la interzicerea și a celorlalte manevre precum staționarea, întoarcerea și mersul înapoi.

B2.28 Depășirea interzisă autovehiculelor destinate transportului de mărfuri

Indicatorul se regăsește amplasat la începutul unor sectoare de drum unde, autovehiculelor destinate transportului de mărfuri le este interzisă efectuarea manevrei de depășire.

Restricția impusă prin acest indicator se termină în unul dintre cazurile următoare:

  • la întâlnirea indicatorului “Sfârșitul interzicerii de a depăși”;
  • la întâlnirea indicatorului “Sfârșitul tuturor restricțiilor”, dacă pe sectorul de drum respectiv, a mai fost impusă vreo restricție;
  • în prima intersecție de pe sensul de mers.

În zona de acțiune a acestui indicator este interzisă și manevra de oprire, ceea ce duce la interzicerea și a celorlalte manevre precum staționarea, întoarcerea și mersul înapoi.

B2.29 Limitare de viteză

Indicatorul este montat pe sectoare de drum unde viteza de deplasare trebuie limitată, în cazul de față, conform indicatorului, conducătorii auto vor circula cu o viteză maximă de 40 km/h.

Zona de acțiune începe din dreptul indicatorului și se termină la întâlnirea indicatorului “Sfârșitul limitării de viteză” sau “Sfârșitul tuturor restricțiilor”.

Dacă indicatorul este însoțit de un panou adițional cu numele localității, atunci limita de viză este valabilă pentru întreaga localitate.

B2.30 Limitare de viteză diferențiată pe categorii de autovehicule

Indicatorul este amplasat pe sectoare de drum unde viteza de deplasare trebuie limitată pe categorii de autovehicule.

În cazul de față, conform înscrisurilor de pe indicator,  vehiculelor de transport marfă vor circula cu o viteză maximă de 30 km/h, iar celorlalte autovehicule le este interzisă depășirea vitezei de 50 km/h.

Zona de acțiune începe din dreptul indicatorului și se termină la întâlnirea indicatorului “Sfârșitul limitării de viteză” sau “Sfârșitul tuturor restricțiilor”.

Dacă indicatorul este însoțit de un panou adițional cu numele localității, atunci limita de viză este valabilă pentru întreaga localitate.

B2.31 Claxonarea interzisă

Indicatorul interzice claxonarea în intervalul orar 6:00 – 22:00 (între 22:00 – 6:00 claxonarea se interzice prin lege în orice localitate). Poate fi însoțit de indicatorul de localitate, caz în care restricția se aplică pe întreaga localitate.

Se poate utiliza claxonul doar în cazul evitării unui pericol imediat.

B2.32 Vama

Indicatorul se amplasează înaintea punctului vamal.

La întâlnirea acestuia, conducătorul de vehicul este obligat să oprească la punctul vamal.

B2.33 Taxă de trecere

Indicatorul se amplasează înaintea unei zone prin care trecerea este permisă numai după ce se plătește o taxă.

B2.34 Control poliție

Conducătorul auto poate întâlni acest indicator înaintea unei zone în care este prezentă poliția.

B2.35 Sfârșitul tuturor restricțiilor

Indicatorul se regăsește montat în zona în care ia sfârșit o restricție.

La întâlnirea acestui indicator se sfârșesc doar trei restricții:

  • limitarea de viteză;
  • depășirea interzisă;
  • claxonarea interzisă.

B2.36 Sfârșitul limitării de viteză

Indicatorul are rolul de a preciza sfârșitul sectorului de drum pe care este impusă limitarea de viteză.

B2.37 Sfârșitul interzicerii de a depăși

Indicatorul are rolul de a preciza sfârșitul sectorului de drum pe care a fost interzisă manevra de depășire.

B2.38 Staționarea interzisă 

 

Indicatorul interzice conducătorului auto să staționeze.

Indicatorul poate fi însoțit de unul dintre panourile adiționale care indică începutul, continuarea sau sfârșitul zonei de acțiune a acestuia, sau poate avea inscripționate pe panou niște săgeți cu aceeași semnificație.

În lipsa panourilor adiționale, zona de acțiune a indicatorului încetează la prima intersecție de pe sensul de mers.

B2.39 Oprirea interzisă

Indicatorul interzice conducătorului auto să oprească.

Indicatorul poate fi însoțit de unul dintre panourile adiționale care indică începutul, continuarea sau sfârșitul zonei de acțiune a acestuia, sau poate avea inscripționate pe panou niște săgeți cu aceeași semnificație.

În lipsa panourilor adiționale, zona de acțiune a indicatorului încetează la prima intersecție de pe sensul de mers.

B2.40 Staționarea alternantă

Indicatorul se montează pe sectoarele de drum, în locuri în care staționarea vehiculelor este interzisă în zilele impare

Indicatorul poate fi însoțit de unul dintre panourile adiționale care indică începutul, continuarea sau sfârșitul zonei de acțiune a acestuia, sau poate avea inscripționate pe panou niște săgeți cu aceeași semnificație.

În lipsa panourilor adiționale, zona de acțiune a indicatorului încetează la prima intersecție de pe sensul de mers.

B2.41 Staționarea alternantă

Indicatorul se montează pe sectoarele de drum, în locuri în care staționarea vehiculelor este interzisă în zilele pare.

Indicatorul poate fi însoțit de unul dintre panourile adiționale care indică începutul, continuarea sau sfârșitul zonei de acțiune a acestuia, sau poate avea inscripționate pe panou niște săgeți cu aceeași semnificație.

În lipsa panourilor adiționale, zona de acțiune a indicatorului încetează la prima intersecție de pe sensul de mers.

B2.42 Zonă de staționare cu durată limitată

Conducătorul auto va intâlni acest indicator în locurile cu durată de staționare limitată.

Poate fi însoțit și de un panou adițional pe care sunt specificate intervalele de timp în care acționează indicatorul sau dacă se percepe o taxă pentru staționare.

Zona de acțiune a indicatorului încetează la întâlnirea indicatorului “Sfârsitul zonei de staționare cu durată limitata”.

B2.43 Sfârșitul zonei de staționare cu durată limitată

Indicatorul are rolul de a preciza sfârșitul zonei de staționare cu durată limitată.

Acesta precizează sfârșitul zonei de acțiune a indicatorului “Zonă de staționare cu durată limitată”.

B2.44 Zonă cu viteză limitată la 30 km/h

Indicator rutier Zona cu viteza limitata la 30km/h 650x500 mm - eMAG.ro

Indicatorul este instalat în zona în care viteza de circulație trebuie limitată la 30 km/h. Conducătorii de vehicule vor circula cu viteza maximă de 30 km/h.

Sfârșitul zonei de acțiune a indicatorului este anunțat de indicatorul “Sfârșitul zonei cu viteză limitată la 30 km/h”.

B2.45 Sfârșitul zonei cu viteză limitată la 30 km/h.

Indicator rutier Sfarsitul zonei cu viteza limitata la 30km/h 650x500 mm - eMAG.ro

Indicatorul este amplasat la sfârșitul zonei în care viteza de circulație era limitată la 30 km/h prin indicatorul  “Zona cu viteză limitată la 30km/h”.

B2.46 Accesul interzis vehiculelor care transportă substanțe explozive sau ușor inflamabile

Indicatorul interzice accesul vehiculelor care transportă substanțe explozive sau ușor inflamabile.

Se întâlnește de obicei in zonele intens populate sau în zonele unde prezența unor astfel de substanțe ar constitui un pericol.

B2.47 Accesul interzis vehiculelor care transportă mărfuri periculoase

Indicatorul interzice accesul vehiculelor care transportă mărfuri periculoase.

Se întâlnește de obicei în zonele intens populate sau în zonele unde prezența unor astfel de mărfuri ar constitui un pericol.

B2.48 Accesul interzis vehiculelor care transportă substanțe de natură să polueze apele 

Indicatorul interzice accesul vehiculelor care transportă substanțe de natura să polueze apele.

Se întalnește de obicei în zonele intens populate sau în zonele unde prezența unor astfel de substanțe ar constitui un pericol.

Indicatoare de interzicere – partea I
Indicatoare de obligare